Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Ważne telefony

Młodzieżowy Telefon Zaufania tel. 19288

Niebieska Linia – ogólnopolski telefon zaufania dla ofiar przemocy
codziennie 10-22 (połączenie kosztuje tyle samo co miejscowy impuls)
tel. 0 800 20002

Pomarańczowa linia- pomoc rodzicom dzieci nadużywających alkoholu

tel. 801 14 00 68 czynny godz. 14-20

Ogólny telefon zaufania: tel. 12 413 71 33
poniedziałek godz. 17-21, wtorek-piątek godz. 16-21

Telefon zaufania dla narkomanów: tel. 12 262 96 29 godz. 9- 18

Telefon zaufania dla rodzin narkomanów: tel. 12 412 77 22

Anonimowy telefon o przestępstwach „ Powstrzymać przemoc” tel. 12 615 22 22

Telefon Zaufania Dla Kobiet: tel. 12 422 47 50
poniedziałki, środy godz. 10 – 13, czwartek godz. 16 – 19, piątek godz. 20 – 24.

Telefon Zaufania W Sprawie AIDS: tel. 12 430 61 35 poniedziałek, piątek godz. 17 – 21.

Alkoholowy Telefon Zaufania, codziennie przez całą dobę, tel. 12 411 60 44.

Punkt Kontaktowy AA, 12 431 22 48 czynny całą dobę

Ośrodek Interwencyjno-Mediacyjny Komitetu Ochrony Praw Dziecka:
tel. 12 430 35 03 czwartek godz. 15-17:30

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie:
tel. 12 421 95 67 godz. 9-19

Stowarzyszenie Przeciw Przemocy w Rodzinie PROMYK:
tel. 12 421 82 42
środy i soboty godz. 17:30-19:30

Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:
tel. 12 425 81 70
dyżury: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, prawnika, psychiatry

MIEJSCA POMOCY dla OFIAR PRZEMOCY:

Starostwo Powiatowe w Myślenicach Pełnomocnik ds. RODZINY I MŁODZIEŻY:
tel. 12 272 25 55

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach:
tel. 12 274 98 10

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach:
tel. 12 271 04 29
tel. kom. 510 132 396

Wojewódzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie:
tel. 12 422 92 82

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej:
tel. 12 431 15 59

Schronisko dla Ofiar Przemocy pierwszy kontakt telefoniczny:
tel. 12 425 81 70 (całodobowo)

Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczny dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin
tel. 12 423 85 37

Przytulisko dla Bezdomnych Kobiet
tel. 12 655 68 20

Przytulisko dla Bezdomnych Mężczyzn
tel. 12 4218525

Skip to content