Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Przedszkola i szkoły

Propozycje programów kompleksowego wspomagania szkół
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach

 

  1. Wypracowanie i wdrożenie procedur motywowania uczniów i rodziców do podejmowania ćwiczeń w czytaniu i rozumieniu treści, w celu poprawy jakości pracy szkoły w kontekście zdawalności egzaminów zewnętrznych – odpowiedzialni mgr K. Lampa, mgr J. Tomaszewska, mgr G. Bess.
  2. Świadomość własnych emocji – odpowiedzialni mgr B. Wójtowicz.
  3. Praca z dzieckiem wymagającym pomocy w aspekcie zachowań trudnych – odpowiedzialni mgr B. Malina, mgr M. Zdybał, mgr M. Klakla.
  4. Program dostosowania wymagań do potrzeb dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i opóźnieniem rozwoju umysłowego – odpowiedzialni mgr B. Piasecka, mgr M. Maniecki.
  5. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci – odpowiedzialni mgr B. Wójtowicz.
Skip to content