Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Szkoła dla rodziców i wychowawców

OBECNIE NIE REALIZUJEMY ZAJĘĆ I NIE PRZYJMUJEMY ZAPISÓW

O programie:

Program skierowany jest do tych wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć dziecko, za cel stawiają sobie nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Ma on również na celu wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych, czasem bardzo trudnych i skomplikowanych  kontaktach z dziećmi. Lepsze porozumiewanie się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń powoduje pogłębienie relacji i prowadzi do wzajemnej bliskości, tak bardzo potrzebnej w wychowaniu, bo jak mówi motto Szkoły:

„Wychowywać, to kochać i wymagać“

Program opiera się na pedagogice wychowania bez porażek T. Gordona i stanowi adaptację amerykańskiego warsztatu A. Faber i E. Mazlish „Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały.“

Do polskich warunków program przystosowały Zofia Śpiewak i Joanna Sakowska.

Tematyka zajęć:

Część I

Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń, tak aby dziecko je respektowało
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
 • aktywne słuchanie
 • motywowanie do współdziałania
 • modyfikowanie niepożądanych zachowań
 • uwalnianie dziecka od grania ról narzuconych w domu i w szkole
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

Część II

Wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji między dziećmi:

 • rywalizacja i zazdrość między dziećmi
 • kłótnie dzieci i inne nieporozumienia
 • problem egoizmu, ulubieńców i sprawiedliwości
 • wpływ ról na relacje między dziećmi

Część III

Dla rodziców i wychowawców nastolatków przeżywających problemy wieku dorastania:

 • młodzieńczy bunt
 • pragnienie akceptacji
 • potrzeba decydowania o sobie
 • niebezpieczenstwa wieku dorastania

Organizacja zajęć:

Zajęcia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców odbywają się w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach ul. Pardyaka 2 lub w innym ustalonym z grupą miejscu w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Każda część kursu trwa 40 godzin, jest to 10 spotkań, po cztery godziny, spotkania odbywają się co tydzień.

Praca grupowa ma charakter warsztatowy, grupa może liczyć od 10 do 12 osób.

Kogo zapraszamy do udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców?

Rodziców dzieci w każdym wieku, jak również osoby zajmujące się dziećmi z racji wykonywanego zawodu (nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych).

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy telefonicznie, pod numerem tel. 12 272 05 89 lub osobiście w sekretariacie Poradni.

 

Skip to content