Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka już od najwcześniejszych chwil jego życia. Zdolność nawiązywania relacji z otoczeniem jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Nieprawidłowa czy niewyraźna mowa oraz ubogi zasób słów to częste przyczyny trudności szkolnych i niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych dziecka. Zaburzenia w rozwoju mowy wpływają niekorzystnie na poczucie własnej wartości i kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby.

Konsultacja logopedyczna jest równocześnie diagnozą nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka, dzięki której logopeda podejmuje właściwe działania terapeutyczne. Logopeda udziela też porad i wskazówek, a także przekazuje rodzicom materiały i ćwiczenia do pracy z dzieckiem w domu.

Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie, a metody i formy pracy terapeutycznej dostosowane są do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

T e r a p i a  l o g o p e d y c z n a     o b e j m u j e :

 1. Profilaktykę   logopedyczną ( wczesna interwencja logopedyczna ).
 2. Terapię   opóźnionego rozwoju mowy.
 3.  Usuwanie   i korektę wad wymowy   ( nieprawidłowej artykulacji głosek ), np.:
 • s y g m a t y z m ( seplenienie ) – nieprawidłowa wymowa   głosek:   syczących ( s, z, c, dz ), szumiących ( sz, ż, cz, dż ), ciszących ( ś, ź, ć, dź )
 • r o t a c y z m ( reranie) – nieprawidłowa wymowa głoski r
 • k a p p a c y z m – nieprawidłowa wymowa głoski k
 • g a m m a c y z m – nieprawidłowa wymowa głoski g
 • b e t a c y z m – nieprawidłowa wymowa głoski b
 • l a m b d a c y z m – nieprawidłowa wymowa głoski l
 • n o s o w a n i e ( rynolalia )
 • w y m o w a   b e z d ź w i ę c z n a ( np. zamiana głoski g na  k, głoski d   na t, głoski   na p   ).
 1. Terapię   jąkania i zbyt szybkiego tempa   mowy.

Prawidłowy   rozwój mowy :

 • Pierwsze miesiące życia – powstają przypadkowe dźwięki, tzw. głużenie.
 • Około 6. miesiąca życia – pojawia się powtarzanie usłyszanych dźwięków, tzw. gaworzenie.
 • W 1 – 2 roku życia – pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba. Dziecko wymawia samogłoski: a, o, e, i, u, y  oraz spółgłoski: p, b, m, d, t, n, a także zmiękczone: pi, bi, mi.
 • W 2 – 3 roku życia – pojawiają się proste zdania. Dziecko wymawia samogłoski: ę, ą oraz spółgłoski: w, wi, f, fi, ś, ź, ć, dź,ń, l, li, k, ki, g, gi, ch, chi, j, ł.
 • W 4. roku   życia – pojawiają się   spółgłoski: s, z, c, dz.
 • W 5 – 6 roku   życia – pojawiają się   spółgłoski: sz, ż, cz, dż oraz r.
 • W 7. roku życia – dziecko ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.

 

Jeśli jesteś zaniepokojony rozwojem mowy Twojego dziecka – nie czekaj!   Zapraszamy na rozmowę!

Skip to content