Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

EEG Biofeedback

Przyjmujemy zapisy na zajęcia dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej.

CO TO JEST EEG BIOFEEDBACK?

EEG Biofeedback to metoda, która wykorzystuje właściwość naszego mózgu, który wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów aktywności. Trening ten ma za zadanie doprowadzić tę właśnie czynność elektryczną mózgu do odpowiedniego poziomu. Innymi słowy, to rodzaj terapii, dzięki której osoba w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec fal mózgowych, w taki sposób, aby jej mózg pracował szybciej i wydajniej.

EEG Biofeedback jest bardzo bezpieczny. Podczas treningu osoba gra w grę komputerową, którą kontroluje wyłącznie swoim umysłem, bez użycia klawiatury czy myszki. Jest to metoda niezwykle atrakcyjna i przyjemna, szczególnie dla dzieci. Kiedy osoba trenująca wywoła odpowiednią reakcję, czyli obniży lub podniesie napięcie danej częstotliwości w mózgu, zostaje „nagrodzona” np. w postaci punktów widocznych na ekranie czy zmiany parametrów gry. Natomiast w sytuacji gdy fale mózgowe nie utrzymują się na właściwym poziomie, osoba jest „karana” np. poprzez brak punktów. Dzięki takiej informacji zwrotnej osoba trenująca uczy się w świadomy sposób wpływać na zmianę aktywności elektrycznej swojego mózgu.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Każdy trening rozpoczynamy od przyklejenia za pomocą specjalnej pasty do skóry głowy dwóch elektrod oraz założenia na uszy po jednej elektrodzie. I tak okablowana osoba przez około 45 minut stara się w sposób mniej lub bardziej świadomy wpływać na zmiany w grze. Zajęcia zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu, a w trakcie jednej sesji wykonujemy 25 treningów.

KIEDY STOSUJEMY?

Terapia EEG Biofeedback może być stosowana u dzieci przejawiających różne problemy, szczególnie u dzieci z:

  • zaburzeniami koncentracji,
  • ADD,
  • ADHD,
  • dysleksją,
  • zaburzeniami uwagi i pamięci,
  • autyzmem,
  • zespołem Aspergera,

Aby zapisać dziecko na zajęcia należy dostarczyć do sekretariatu wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia dziecka oraz podpisane zasady przyjęcia dziecka na terapię. Dokumenty można również wypełnić w sekretariacie Poradni.

Karta zgłoszenia dziecka na terapię oraz zasady przyjęcia do pobrania pod linkiem poniżej.

Skip to content