Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Terapia

EEG Biofeedback

Przyjmujemy zapisy na zajęcia dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej. CO TO JEST EEG BIOFEEDBACK? EEG Biofeedback to metoda, która wykorzystuje właściwość naszego mózgu, który wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów aktywności. Trening ten ma za zadanie doprowadzić tę właśnie czynność elektryczną mózgu do odpowiedniego poziomu. Innymi słowy, to rodzaj terapii, dzięki której osoba w sposób świadomy uczy się zmieniać […]

czytaj dalej

Logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy jest warunkiem właściwego rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. Dlatego tak ważne jest wspieranie rozwoju mowy dziecka już od najwcześniejszych chwil jego życia. Zdolność nawiązywania relacji z otoczeniem jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Nieprawidłowa czy niewyraźna mowa oraz ubogi zasób słów to częste przyczyny trudności szkolnych i niepowodzeń w kontaktach rówieśniczych dziecka. Zaburzenia w rozwoju mowy wpływają niekorzystnie na poczucie własnej wartości i kształtowanie […]

czytaj dalej

Pedagogiczna

Specyficzne trudności w czytaniu, pisaniu i matematyce rozpoznaje się u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanych nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego. TERMINOLOGIA:Wyróżniamy kilka postaci tych specyficznych trudności, które mogą występować jednocześnie lub w izolacji: DYSLEKSJA: trudności w czytaniu (zaburzona technika, poprawność i tempo procesu) DYSORTOGRAFIA: trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym popełnianie błędów ortograficznych) […]

czytaj dalej

Szkoła dla rodziców i wychowawców

OBECNIE NIE REALIZUJEMY ZAJĘĆ I NIE PRZYJMUJEMY ZAPISÓW O programie: Program skierowany jest do tych wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć dziecko, za cel stawiają sobie nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Ma on również na celu wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych, czasem bardzo trudnych i skomplikowanych  kontaktach z dziećmi. Lepsze porozumiewanie się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń powoduje pogłębienie relacji i prowadzi do wzajemnej bliskości, tak bardzo […]

czytaj dalej

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju jest ważnym zadaniem w polskim systemie oświaty, z punktu widzenia rozwoju i potrzeb dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami korzystania z bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myślenicach.   Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest to forma zajęć adresowana do dzieci od chwili wykrycia pierwszych sygnałów niepełnosprawności lub opóźnień rozwojowych, […]

czytaj dalej

Skip to content