Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Dla nauczycieli

Materiały po  konferencji „Jak wspierać dziecko na początku jego drogi edukacyjnej” organizowanej 12 kwietnia 2016 roku przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Myślenicach

SLI-specyficzne zaburzenie językowe

Organizacja kształcenia specjalnego

Diagnoza możliwości rozwojowych dziecka rozpoczynającego naukę

Materiały po konferencji „Wsparcie dziecka w wieku przedszkolnym szansą na lepszy start w szkole” organizowanej 10 marca 2015 roku przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Myślenicach:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Rodzaje orzeczeń i opinii wydawanych przez Poradnię

Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Myślenicach

Wskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo:

Nadpobudliwość psychoruchowa

Skip to content