Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Informacje ogólne

RODO

Klauzula informacyjna – RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych,  zwane  dalej „RODO”), informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest […]

czytaj dalej

Harmonogram pracy

czytaj dalej

Nasza oferta

BADANIA PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, LOGOPEDYCZNE: możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży dojrzałości szkolnej dziecka przyczyn ogólnych trudności w uczeniu się, przyswajaniu materiału szkolnego specyficznych trudności w pisaniu, czytaniu i matematyce przyczyn problemów wychowawczych, zaburzeń zachowania i emocji uzdolnień związanych z wyborem zawodu trudności logopedycznych TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH GRUPA WSPARCIA „RODZICE RODZICOM” DORADZTWO I KONSULTACJE DLA DZIECI I ICH RODZICÓW W SPRAWIE: problemów wychowawczych indywidualnych problemów rodzinnych […]

czytaj dalej

O poradni

KONCEPCJA PRACY Wizja Poradnia jako aktywna instytucja wspomagająca rodzinę, szkołę oraz środowisko lokalne w dziedzinach wspierających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży poprzez profilaktykę, diagnozę, terapię, doradztwo i konsultacje. Misja Naszym zadaniem jest prowadzenie wnikliwej diagnozy, skutecznej terapii, udzielanie wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży i ich rodzin. Klientami Poradni są: dzieci i młodzież, ich rodzice i nauczyciele. Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne […]

czytaj dalej

Pracownicy

czytaj dalej

Skip to content