Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

PODSUMOWANIE SPOTKAŃ SIECI WSPÓŁPRACY DLA PSYCHOLOGÓW w roku szkolnym 2016/17

Spotkania SIECI odbywały się jeden raz w miesiącu od stycznia do czerwca 2017 r. Uczestniczyło w nich w sumie 10 psychologów z 7 różnych placówek z terenu działań naszej Poradni. Spotkania miały charakter superwizji koleżeńskich.

Dziękując wszystkim za aktywny udział zapraszamy ponownie w nowym roku szkolnym 2017/18. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dn. 8.09.2017 r. godz. 8.00-11.00, na którym zostaną ustalone kolejne terminy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich psychologów!

Maria Zdybał i Beata Wójtowicz
Zespół Psychologów PPP w Myślenicach

Skip to content