Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Sieć współpracy dla pedagogów szkolnych

Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach zaprasza pedagogów i psychologów szkolnych na spotkania grupy wsparcia w ramach: „Sieci współpracy dla pedagogów szkolnych” . Celami spotkań naszej grupy jest:

  • poszerzanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej;
  • poszerzanie warsztatu pracy;
  • wymiana doświadczeń zawodowych oraz omawianie spraw bieżących;
  • wzajemna integracja;
  • dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkoleń;
  • przepływ informacji pomiędzy psychologami i pedagogami szkolnymi;
  • pogłębienie kontaktów między placówkami oświatowymi, a pracownikami Poradni;

Do udziału w naszych spotkaniach zapraszamy pedagogów palcówek wychowawczych i oświatowych z terenu działania naszej placówki.

Koordynator sieci współpracy- mgr Beata Malina-pedagog

Skip to content