Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Konferencje

Zarząd Oddziału Krakowskiego

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

ma zaszczyt zaprosić na konferencję z okazji

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PSYCHOLOGA 2020

DYLEMATY ETYCZNE W DIAGNOZIE PSYCHOLOGICZNEJ

która odbędzie się

7 marca 2020 roku (sobota) o godz. 16.00

w Hotelu Unicus Palace przy ul. Floriańskiej 28 w Krakowie.

Po zakończeniu konferencji zapraszamy

na spotkanie towarzyskie przy uroczystej kolacji.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

16.00 – 16.30 Rejestracja.

 

16.30 – 16.40  Otwarcie konferencji.

Dr Anna Knobloch-Gala, Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP

Beata Wójtowicz, koordynator Zespołu ds. kodeksu w obszarze diagnozy

 

16.40 – 17.10

 

 

17.10 – 17.20

Diagnozowanie i opiniowanie źródłem problemów oraz dylematów etycznych.

Prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski, Wydział Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dyskusja po wykładzie.

 

17.20 – 17.50

 

17.50 – 18.00

Diagnozy i orzeczenia: o ryzyku decyzji psychologicznych.

Prof. dr hab. Adam Tarnowski, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dyskusja po wykładzie.

 

18.00 – 18.05

 

Przerwa organizacyjna.

 
 

18.05 – 19.20

 

PANEL DYSKUSYJNY z udziałem członków Zespołu ds. kodeksu w obszarze diagnozy oraz uczestników konferencji.

Prowadząca: Beata Wójtowicz, koordynator Zespołu ds. kodeksu w obszarze diagnozy

 

19.20 – 19.30

 

Zakończenie konferencji.

Dr Anna Knobloch-Gala, Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTP

 

19.45 – ……

 

Spotkanie towarzyskie z uroczystą kolacją w restauracji Hotelu Unicus Palace.

 

 

DANE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie: https://dzien-psychologa.konferencjeokptp.pl/

 

Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 22 lutego 2020 r. oraz wniesienie opłaty[1] na rachunek Organizatora:

50 zł – dla członków Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

75 zł –  dla członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

100 zł – dla pozostałych zainteresowanych osób

 

O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność wpłynięcia wpłaty. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: dzien-psychologa2020@ptp.krakow.pl

[1] Opłata jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów spotkania koleżeńskiego, w związku z czym nie będą wystawiane faktury VAT.

 

 

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Bilingualism Matters w Krakowie wraz z Instytutem Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie

mają zaszczyt zaprosić na konferencję pt.

WIELOKULTUROWOŚĆ W POLSKIEJ SZKOLE

– uczniowie imigranci i reemigranci

w dniu 2 grudnia 2019 roku (poniedziałek)

w Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, sala 420

 

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.30 REJESTRACJA
9.30  – 9.45 OTWARCIE KONFERENCJI

dr Anna Knobloch-Gala Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

  SESJA I
9.45 – 10.20 Dzieci z powrotów emigracyjnych i dzieci cudzoziemskie w polskich szkołach. Jakie tworzą wyzwania dla funkcjonowania szkoły ?

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska Akademia Ignatianum w Krakowie

10.20 – 10.45 Wyzwania edukacyjne dzieci dwujęzycznych – perspektywa badawcza.

prof. dr hab. Zofia Wodniecka – Chlipalska Instytut Psychologii UJ

10.45 –  11.10 Rola i znaczenie odmienności kulturowej i językowej w procesie diagnozy.

dr Krystian Barzykowski Instytut Psychologii UJ, Joanna Durlik Instytut Psychologii UJ,

Paulina Szydłowska Instytut Psychologii UJ, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieliczce

11.10 – 11.40 PRZERWA KAWOWA
  SESJA II
11.40 – 12.10 Polskojęzyczne testy w diagnozie psychologicznej uczniów obcokrajowców i reemigrantów.

Diana Fecenec Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

12.10 – 12.35 Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

dr Joanna Grzymała-Moszczyńska Instytut Psychologii UJ

12.35 – 13.00 Wspieranie ucznia/uczennicy z doświadczeniem migracji – od diagnozy po funkcjonowanie w przedszkolu i w szkole.

Paulina Szydłowska Instytut Psychologii UJ i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieliczce

13.00 –  13.25 Krótkofalowe wyzwania, długofalowe korzyści. Jak wspierać dwujęzyczność dzieci (nie tylko migrujących).

Joanna Durlik Instytut Psychologii UJ

13.25 – 13.50 Dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Wsparcie terapeutyczne cudzoziemców w praktyce.

Aneta Kowalik psycholog/logopeda w Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Krakowie

13.50 – 14.50 PRZERWA OBIADOWA
  SESJA III
14.50 – 15.15 Psychologiczne wsparcie uczniów z Ukrainy w internatach i szkołach Krakowa – praca z wychowawcami internatu i nauczycielami i wsparcie psychologiczne uczniów (indywidualna  praca i grupowe zajęcia).

Lilia Andreieva psycholog, nostryfikowany w Polsce jako magister psychologii, certyfikowana psychoterapeutka,  członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestal

15.15 – 15.40 Prezentacja rekomendacji dotyczących wsparcia uczniów z Ukrainy, przygotowanych dla Fundacji im. Stefana Batorego i wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców uczniów migrantów z Ukrainy i kadry pedagogicznej szkół i internatów, w których są dzieci z Ukrainy.

Aleksandra Zapolska współzałożyciel fundacji Zustricz, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu Otwarty Kraków

15.40 –  16.05 Asystent międzykulturowy w polskiej szkole jako pomoc nauczyciela – wyzwania i obowiązki.

Natalia Shymborska filolog, dyplomowany nauczyciel języka polskiego i  ukraińskiego, tłumacz, doświadczony asystent międzykulturowy

16.05 – 17.00 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

dr Anna Knobloch-Gala Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

DANE ORGANIZACYJNE:

Warunkiem udziału w konferencji jest:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konferencji. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona wielkością sali konferencyjnej.
  1. Wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości:
    • 40,00 zł

– dla studentów psychologii jednolitych studiów magisterskich;

– dla członków Oddziału Krakowskiego PTP (zniżka przysługuje członkom Oddziału Krakowskiego  PTP, którzy mają opłacone składki członkowskie wraz z rokiem bieżącym);

    • 70,00 zł – dla członków innych oddziałów terenowych PTP;
    • 100,00 zł – dla pozostałych osób.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

23 1020 2892 0000 5002 0136 9875
W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko, Konferencja Wielokulturowość 2019

Osoby, które chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać potrzebne dane wraz ze zgłoszeniem na konferencję.

 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ:

http://wielokulturowosc.konferencjeokptp.pl

 

 

Zarząd

Oddziału Krakowskiego

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

 

 

EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA

Jak go uzyskać i w czym może pomóc ?

Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz NAC – Krajowa Komisja Akredytacyjna wraz z Instytutem Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie mają zaszczyt zaprosić na konferencję szkoleniową, która odbędzie się w dniu 24 października 2019 roku (czwartek) w Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, Aula Wielka im. Grzegorza Piramowicza SJ. Udział w konferencji jest bezpłatny.

PROGRAM KONFERENCJI:

15.30 – 16.00 REJESTRACJA
16.00  – 16.05 OTWARCIE KONFERENCJI
  dr Anna Knobloch-Gala – Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

dr Jacek Bielas – Dyrektor Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum w Krakowie

16.05 – 17.00 SYSTEM EuroPsy
  dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz,  prof. UWM

Przewodnicząca NAC – Krajowej Komisji Akredytacyjnej

17.00 – 18.00 UZYSKANIE CERTYFIKATU EuroPsy – pytania od uczestników konferencji
18.00 –  18.10 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
  dr Anna Knobloch-Gala– Przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

DANE ORGANIZACYJNE:

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: europsy@ptp.krakow.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich psychologów!

KLIKNIJ TUTAJ I ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ:

http://ptp.krakow.pl/konferencja-okptp-europsy/

Zarząd Oddziału Krakowskiego

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

 

II KRAKOWSKA KONFERENCJA PSYCHOLOGI KLINICZNEJ  ZABURZENIA ROZWOJOWE W BIEGU ŻYCIA

KRAKÓW 4 czerwca 2018 r

Miejsce konferencji:
Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ,
sala nr 0.103

Program Konferencji

Prowadzenie: dr n. hum. Mirosława Jawor – Konsultant Wojewódzki ds. psychologii klinicznej

10.00- 10.15 Mirosława Jawor – rozpoczęcie konferencji

10.15 – 10.45 Bernadetta Izydorczyk – Wpływ socjokulturowy i samoocena a syndrom gotowości anorektycznej u nastolatek we wczesnej adolescencji

10.45 – 11.15 Agnieszka Polańska – Zaburzenia rozwoju w kontekście uzależnień – konsekwencje w dorosłości

11.15 – 11.45 Anna Latała – Zaburzenia uwagi – diagnoza i terapia

11.45 – 12.15 Małgorzata Kuleta – Dorosły z ADHD? – Dylematy diagnostyczne i terapeutyczne

12.15 -12.45 dyskusja

12.45 – 13.30 przerwa obiadowa/kawowa

13.30 – 14.00 Anna Starowicz-Filip – Móżdżkowy zespół poznawczo-emocjonalny u dzieci

14.00- 14.30 Maria Marczyk – Zespół Aspergera w biegu życia ludzkiego

14.30 – 15.00 Elżbieta Satryjan, Klaudia Tobiasz – Zasoby intelektualne  wobec praktycznych umiejętności życiowych dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera.

15.00 – 15.30 Martyna Sznir- Rojek, Magdalena Wątrobińska – Kompleksowy model wsparcia rodzin osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w praktyce Ośrodka dla Osób z Autyzmem – co robimy, do czego dążymy …”

15.30- 16.00 dyskusja

16.00 zakończenie konferencji

Kontakt

http://psychologiakliniczna.konferencjeokptp.pl/

W celu zarejestrowania prosimy używać formularza rejestracji.

Adres mailowy: psychologiakliniczna@ptp.krakow.pl

Na zgłoszenia i wpłaty czekamy do dnia 25 maja 2018 roku.

 

 

KONFERENCJA z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”:

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY – ASPEKTY EDUKACYJNE, KLINICZNE I SĄDOWE”

14-15 września 2018 r. Warszawa

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS z przyjemnością informujemy, że w dniach 14-15 września 2018 roku w Warszawie odbędzie się kolejna konferencja z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”, która w tym roku w całości poświęcona będzie problematyce dzieci i młodzieży. Tytuł tegorocznej konferencji brzmi Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – aspekty edukacyjne, kliniczne i sądowe”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

http://acpir.swps.pl/index.php/strefa-psychologa/262-diagniza-w-praktyce

Komitet Organizacyjny

Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP

IV KRAKOWSKA KONFERENCJA DIAGNOSTYCZNA

pt. „NOWE NARZĘDZIA DO OCENY FUNKCJI POZNAWCZYCH I DIAGNOZY KLINICZNEJ”,

dnia 21.05.2018 r. (poniedziałek)

na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 

przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4 w Krakowie

Konferencja jest organizowana przez Oddział Krakowski PTP we współpracy z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Instytutem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracownicy Pracowni Testów Psychologicznych PTP prezentować będą nowe narzędzia diagnostyczne w diagnozowaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. Na początek Pani Profesor Anna Matczak przedstawi nowe możliwości interpretacji wyników w zmienionej wersji skal Wechslera u dzieci. Następnie Pani mgr Joanna Stańczak omówi wyniki pilotażu testów wykonaniowych WISC-V. Po przerwie zostanie zaprezentowany Kolorowy Test Połączeń (CCTT). W kolejnym wystąpieniu Pani dr Aleksandra Jaworowska opowie o możliwości zastosowania IDS-2. Po przerwie obiadowej Pani dr Emilia Wrocławska-Warchala oraz Pani mgr Joanna Niedziela zaprezentują kolejno: Inwentarz Stresu Rodzicielskiego PSI-4 jako wielowymiarowa metoda diagnozy stresu związanego z rolą rodzica dziecka w wieku od 0 do 11 lat, Inwentarz Stresu Rodzicielskiego – Adolescenci SIPA jako wielowymiarowa metoda diagnozy stresu związanego z rolą rodzica nastolatka oraz System Diagnozy Dzieci i Adolescentów SENA jako metoda diagnozy doświadczanych trudności, wrażliwych sfer funkcjonowania i zasobów osobistych u dzieci i młodzieży. Jako ostatni zostanie omówiony SCID-5 – Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości według DSM-5 (specyfika pracy z narzędziem i zakres zastosowań; aktualizacja wywiadu i dostosowanie do zmian wprowadzonych w DSM-5). Podczas konferencji zaplanowany jest także czas na zadawanie pytań i dyskusję.

Rejestracja na konferencję będzie możliwa jedynie przez stronę internetową konferencji.

Serdecznie zapraszamy!

Magdalena Nitecka

Zastępca Przewodniczącej

Oddziału Krakowskiego PTP

OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA

pt. „STYMULACJA I WSPOMAGANIE ROZWOJU CZŁOWIEKA W BIEGU ŻYCIA”.

dnia 7-8.06.2018 r. (czwartek/piątek)

na Uniwersytecie Pedagogicznym

przy ul. Ingardena 4 w Krakowie

Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży przy Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego wraz z Oddziałem Krakowskim PTP organizuje Konferencję, która stanowić będzie szansę na wymianę myśli i doświadczeń naukowców prowadzących badania z zakresu: psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych oraz praktyków zajmujących się pracą z osobami potrzebującymi wsparcia w różnych obszarach ich funkcjonowania.

Konferencja skierowana jest do psychologów, pedagogów, logopedów, socjoterapeutów, ale także do lekarzy różnych specjalności oraz pracowników socjalnych. Głównym celem konferencji jest ukazanie złożoności podejmowanej problematyki, stąd jej interdyscyplinarny charakter.

 

Więcej o konferencji na stronie: konferencja-siw.up.krakow.pl

27-29 listopada 2017 r. w Krakowie
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„DYLEMATY ETYCZNE PSYCHOLOGÓW”

Akademia Ignatianum w Krakowie i Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dylematy etyczne psychologów”, która odbędzie się w dniach  27-29 listopada 2017 roku w Krakowie.

Konferencja będzie w całości poświęcona zagadnieniom etycznym z różnych obszarów praktyki oraz badań psychologicznych. Przewidujemy rozmaite formy wystąpień: zarówno wykłady plenarne wygłaszane przez zaproszonych Gości, jak i sesje tematyczne oraz plakatowe, a także warsztaty dotyczące różnych dziedzin  naszej pracy.

Z przyjemnością informujemy, ze udział w konferencji potwierdzili zaproszeni Goście:
prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
prof. dr hab. Krzysztof Gierowski
prof. dr hab. Halina Grzymała – Moszczyńska
dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego
mgr Agnieszka Kapica – przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego PTP

W trakcie obrad przedstawione zostanie również sprawozdanie z obecnie prowadzonych prac nad nowelizacją Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Planujemy także zorganizowanie paneli dyskusyjnych poświęconych oddziaływaniom psychologicznym online oraz zarządzaniu informacją (przechowywanie i udostępnianie informacji o oddziaływaniach psychologicznych i
ich efektach).

Ponieważ podczas konferencji przewidujemy sesje tematyczne dotyczące zagadnień czy dylematów etycznych z różnych obszarów naszej pracy z rozmaitymi odbiorcami, dlatego gorąco zachęcamy do czynnego uczestnictwa w konferencji – zgłaszania sympozjów, wystąpień  w ramach sesji tematycznych , plakatowych oraz warsztatów.

Zgłoszenia czynnego udziału planujemy przyjmować do 15 września 2017 roku, natomiast zgłoszenia udziału biernegodo 31 października 2017 roku.

Zapraszamy na stronę konferencji: www.dylematypsychologii.pl. Prosimy  o zgłaszanie warsztatów, wystąpień czy sympozjów oraz uczestnictwa biernego poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie.

KOMITET ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „DYLEMATY ETYCZNE PSYCHOLOGÓW”

Skip to content