Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

STANDARDY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ W EDUKACJI

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP prowadzone są konsultacje społeczne w kwestii standardów diagnozy psychologicznej w obszarze edukacji. Treści wszystkich punktów standardów prezentowane są kolejno w ankiecie przeznaczonej do udzielania komentarzy na temat dokumentu. Ankietę można wypełniać do dn. 15.07.2017 r. Wyniki konsultacji on-line będą prezentowane na Kongresie PTP we wrześniu 2017 r.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/a/swps.edu.pl/forms/d/e/1FAIpQLSeIyfy2ti2gXvqs3tArVf2p8J8QX2R22WQYNc4BR-cubBN4xw/formResponse

Jednoczenie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z terenu małopolski został rozesłany jednolity tekst proponowanych standardów z prośbą o wyrażanie opinii zatrudnionych tam psychologów. Uwagi można przesyłać na e-mail: diagnoza.wojtowicz@gmail.com lub adres Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach.

Dbając o wysoką jakość pracy diagnostycznej zachęcamy do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu jak również do rozpowszechnienia informacji na temat działań Sekcji.

Beata Wójtowicz
Członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP
Przedstawiciel Sekcji na terenie małopolski

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach
ul. S. Pardyaka 2, 32-400 Myślenice
www.poradniamyslenice.pl

Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej
www.sekcjadiagnozy.wordpress.com

Skip to content