Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Logopedyczna

Podczas diagnozy logopeda :

  1. Przeprowadza wywiad z rodzicami ( dotyczy m. in.: przebiegu ciąży i porodu, rozwoju psychoruchowego i rozwoju mowy dziecka, przebytych chorób, przeprowadzonych badań, warunków środowiskowych, występowania zaburzeń mowy w rodzinie itp. ).
  2. Ocenia   sprawność   i   budowę   anatomiczną narządów mowy ( warg,   języka, podniebienia, wędzidełka,   zgryzu).
  3. Sprawdza słuch:
    • fizjologiczny ( umiejętność odbioru zjawisk akustycznych, czyli dźwiękowych z otoczenia )
    • fonetyczny ( umiejętność rozróżniania dźwięków mowy       danego języka, a także zdolność wyodrębniania wyrazów, sylab i głosek oraz ich kolejności w zdaniu ).
  4. Sprawdza poprawność artykulacji ( wymowy ) głosek.
  5. Ocenia poziom rozwoju językowego dziecka ( słownictwo,  gramatyka ), płynność i tempo wypowiedzi itp.
  6. Jeśli istnieje taka potrzeba, logopeda zaleca przeprowadzenie badania psychologicznego lub lekarskiego.

Na podstawie diagnozy logopedycznej zostaje opracowany indywidualny program terapii. Przeprowadzenie wczesnej profilaktycznej diagnozy logopedycznej pozwala na kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci   od najwcześniejszego okresu ich życia   oraz  umożliwia  zadbanie   o   właściwą   stymulację w  początkowym okresie przyswajania   mowy, aby nie dopuścić do zaburzeń w jej rozwoju.

 

Skip to content