Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Akty prawne

Orzecznictwo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

czytaj dalej

Statut poradni

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MYŚLENICACH §1 Postanowienia ogólne Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Myślenicach, przy ul. Pardyaka 2, zwana dalej „Poradnią”, jest publiczną placówką oświatową. Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. Terenem działania Poradni jest obszar określony granicami administracyjnymi Miasta i Gminy Myślenice, Miasta i Gminy Sułkowice oraz Gmin: Pcim, Tokarnia, Lubień. Klientami […]

czytaj dalej

Zasady działania Poradni

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno -pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno -pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy […]

czytaj dalej

Skip to content