Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Komunikat


25 lutego 2022

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

W związku z trwającymi na Ukrainie działaniami wojennymi informujemy, że jeżeli w Państwa placówkach przebywają dzieci i młodzież ukraińska wymagająca wsparcia psychologicznego jesteśmy gotowi nieść im pomoc.

Potrzeby w tym względzie należy zgłaszać pod nr tel. 797 619 042 do Dyrektora Poradni – koordynatora pomocy.

Polecamy także kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach – placówka wyspecjalizowana w takich formach wsparcia, czynna całą dobę. Tel. 510 132 396; 506 318 838

Skip to content