Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Komunikat


31 maja 2021

 

 

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MYŚLENICACH

DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA DZIECI I RODZICÓW  

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

Informuję, że aktualnie badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne  oraz terapie (w tym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) realizujemy stacjonarnie w pomieszczeniach Poradni ul. Pardyaka 2 oraz Kazimierza Wielkiego 5 w Myślenicach. Wywiady, omówienie wyników badań oraz konsultacje i porady z rodzicami realizujemy, o ile to możliwe, poprzez rozmowę telefoniczną.

Zgłoszenie dziecka na badanie odbywa się przez złożenie wniosku w sekretariacie Poradni

 lub wysyłając na adres e-mail.

Wzór wniosku o wyznaczenie terminu wizyty jest dostępny: TUTAJ

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

tel. (12) 272 05 89

e-mail: ppp-myslenice@wp.pl

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W CZASIE BEZPOŚREDNIEGO PROWADZENIA BADAŃ/TERAPII

NA TERENIE PORADNI

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

Procedury dostępne: TUTAJ

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników poradni konieczne jest zapoznanie się z procedurami, zaakceptowanie ich oraz bezwzględne przestrzeganie.

Przed wizytą w poradni rodzic ma obowiązek

poinformować syna/córkę o obowiązujących procedurach

oraz uzyskać zgodę dziecka na ich przestrzeganie.

Powinien także zapoznać się z informacjami na temat badania psychologicznego i poinformować o nich dziecko.

 Informacje o badaniu psychologicznym dostępne: TUTAJ

Bezpośrednio przed każdą wizytą rodzic/opiekun, z którym dziecko zgłasza się do poradni, musi wypełnić

„ANKIETĘ WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI”

Ankieta dostępna: TUTAJ

Na jej podstawie diagnosta/terapeuta podejmuje decyzję o możliwości udziału dziecka w badaniu/terapii.

 

Harmonogram pracy poradni

POBIERZ

Pomoc online w poradniPOBIERZ

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWAPOBIERZ

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJIPOBIERZ

Badanie psychologiczne

POBIERZ

FERIE ZIMOWE – INFOLINIA

POBIERZ

Skip to content