Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

FERIE ZIMOWE – INFOLINIA


4 stycznia 2021

Masz problem?

Potrzebujesz porozmawiać ze specjalistą?

ZADZWOŃ DO NAS!!!!

PORADNIA UDZIELA POMOCY:

 • psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej

PROWADZIMY PORADNICTWO I KONSULTACJE DLA DZIECI I ICH RODZICÓW W SPRAWIE:

 • problemów emocjonalnych
 • trudności wychowawczych
 • indywidualnych problemów rodzinnych i rówieśniczych
 • trudności dydaktycznych
 • innych problemów zgłaszanych przez rodziców

W ramach wszechstronnego wsparcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych uruchamiamy infolinię. Pod
wskazanym poniżej numerem codziennie od 8.00 do 15.00 można zgłosić swój problem i uzyskać informację o
możliwym wsparciu.

Nasi specjaliści pełnić będą dyżury telefoniczne oraz będą dostępni w bezpośrednim indywidualnym kontakcie
udzielając Państwa dzieciom niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

INFOLINIA: 12 272 05 89

NA BIEŻĄCO WYKONUJEMY TAKŻE BADANIA PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE I LOGOPEDYCZNE:

 • możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży
 • przyczyn ogólnych trudności w nauce
 • specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • przyczyn problemów wychowawczych i emocjonalnych
 • uzdolnień związanych z wyborem zawodu
 • trudności logopedycznych

Badania realizujemy po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Skip to content