Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

MODELE POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO W PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ


10 stycznia 2020

Warsztaty szkoleniowo-superwizyjne pt.:

MODELE POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO

W PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ

 

Zespół Psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach
we współpracy z Zarządem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zaprasza psychologów na cykliczne warsztaty o charakterze szkoleniowo-superwizyjnym.

 

Każde ze spotkań będzie poświęcone innemu problemowi. Doświadczony psycholog zaprezentuje krok po kroku działania podjęte w trakcie diagnozy przedstawiając przypadek ze swojej praktyki zawodowej (m.in. formułowanie hipotez, dobór narzędzi diagnostycznych, przebieg badania, analiza zebranego materiału, proces formułowania końcowych wniosków i rekomendacji). Następnie w formie superwizyjnej omawiane będą przypadki Uczestników lub zgłaszane problemy, zgodne z tematyką spotkania.

Koordynatorzy:

Elżbieta Kalina Ślusarczyk – certyfikowany psycholog i akredytowany opiekun stażu (Europejski Certyfikat Psychologa EuroPsy), przewodnicząca Zespołu Psychologów PPP w Myślenicach, członek Oddziału Krakowskiego PTP i Koła Psychologów Diagnostów przy Oddziale Krakowskim PTP, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Beata Wójtowicz – certyfikowany psycholog i akredytowany opiekun stażu (Europejski Certyfikat Psychologa EuroPsy), członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTP i Koła Psychologów Diagnostów przy Oddziale Krakowskim PTP, przedstawiciel Ogólnopolskiej Sekcji Diagnozy Psychologicznej PTP na terenie Małopolski, członek Zespołu Psychologów PPP w Myślenicach.

Miejsce:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, ul. Pardyaka 2, 32-400 Myślenice, pokój nr 2

Termin:

20 stycznia 2020 r., 28 luty 2020 r., 9 marca 2020 r., 24 kwietnia 2020 r., 18 maja 2020 r.

godz. 10.15 – 12.30 (3 godziny dydaktyczne)

Dane organizacyjne:

  • akceptacja regulaminu;
  • okazanie dyplomu mgr psychologii;
  • udział jest bezpłatny dla psychologów zatrudnionych na terenie Powiatu Myślenickiego i/lub członków Oddziału Krakowskiego PTP;
  • liczba miejsc jest ograniczona;
  • istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia;
  • zgłoszenia oraz wszelkie pytania należy kierować do koordynatora na adres e-mail: ek.slusarczyk@gmail.com Elżbieta Kalina Ślusarczyk

 Tematyka warsztatów będzie sukcesywnie zamieszczana na stronie www.poradniamyslenice.pl

Skip to content