Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

Dziecko z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej w przedszkolu i w nauczaniu początkowym


26 stycznia 2020

Dnia 28 lutego 2020 r. w godz. 10.15 – 12.30

zapraszamy psychologów na warsztat szkoleniowo-superwizyjny

pt.: Dziecko z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej w przedszkolu

i w nauczaniu początkowym

 

z cyklu pt.: MODELE POSTĘPOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO W PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ

 

Zgłoszenia przyjmowane są od dn. 10 do 21 lutego 2020 r. na adres e-mail koordynatora: Elżbiety Kaliny Ślusarczyk: ek.slusarczyk@gmail.com

Więcej informacji na stronie: www.poradniamyslenice.pl w zakładce dla profesjonalistów/sieć współpracy dla psychologów/aktualności.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail koordynatora.

Skip to content