Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

SIEĆ WSPÓŁPRACY DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH


4 października 2018

W ramach sieci współpracy dla pedagogów szkolnych na terenie naszej Poradni odbywać się będą spotkania grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych. Mają one charakter konsultacyjny, są przestrzenią wymiany wiedzy i doświadczeń. Celami spotkań naszej grupy jest:

  • poszerzanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej;
  • poszerzanie warsztatu pracy;
  • wymiana doświadczeń zawodowych oraz omawianie spraw bieżących;
  • wzajemna integracja;
  • dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkoleń;
  • przepływ informacji pomiędzy pedagogami szkolnymi;

W roku szkolnym 2018/2019 spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, w czwarty czwartek miesiąca w godzinach od 9.00 do12.00, w następujących terminach:

25.10.2018 r., godz. 9.00-12.00

22.11.2018 r., godz. 9.00-12.00

20.12.2018 r., godz. 9.00-12.00

24.01.2019 r., godz. 9.00-12.00

28.02.2019 r., godz. 9.00-12.00

28.03.2019 r., godz. 9.00-12.00

25.04.2019 r., godz. 9.00-12.00

23.05.2019 r., godz. 9.00-12.00

Koordynator sieci: mgr Beata Malina- pedagog

Skip to content