Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

SIEĆ WSPÓŁPRACY DLA PSYCHOLOGÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ DZIECKIEM I RODZINĄ


3 stycznia 2018

UWAGA! Zmiana organizacji pracy SIEĆ WSPÓŁPRACY DLA PSYCHOLOGÓW w II semestrze roku szkolnego 2017/18 (tj. od dn. 6.02.2017 r.), która będzie realizowana w formie zamkniętej grupy superwizyjnej. Decyzja ta została podjęta przez uczestników i ma sprzyjać bardziej efektywnej pracy. Możliwość zapisania się do grupy będzie zawsze przed kolejnym semestrem danego roku szkolnego. Zapraszamy do zapisania się wszystkich psychologów zajmujących się dzieckiem i rodziną.

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach, ul. Pardyaka 2, pok. nr 2

Czas: godz. 10.00-13.00, wtorek (1x/miesiąc)

Terminy: 6.02.18; 6.03.18; 10.04.18; 8.05.18; 5.06.18

Serdecznie zapraszamy!

Maria ZdybałBeata Wójtowicz

Zespół Psychologów PPP w Myślenicach

Skip to content