Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

WIZYTA STUDYJNA ROSJAN W PORADNI W MYŚLENICACH


24 listopada 2017

12 września 2017 roku w naszej Poradni odbyła się wizyta studyjna 10 osób z Petersburga (Rosja) zaangażowanych w rozwój programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w ich kraju. Wizyta Rosjan w Polsce była związana z projektem realizowanym przez Fundację Szkoła Dialogu z Sieprawia.

Projekt stanowi kontynuację procesu przenoszenia na grunt rosyjski doświadczenia polskiego jakim jest realizacja programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, nazwanego „ruchem społecznym” w 2012 roku przy okazji piętnastolecia obecności programu w Polsce. Dwa dotychczas realizowane projekty – Szkoła dialogu w Petersburgu (2014) oraz Dialog w Rosji (zaczyna się od rodziny) (2016) – doprowadziły do powstania dynamicznie działającego środowiska, które założyło własną organizację pozarządową i działa na rzecz zakorzenienia programu w Rosji. Obecny projekt ma na celu wspomaganie tego procesu. Jednym z elementów realizacji projektu była wizyta studyjna osób z Rosji zaangażowanych w rozwój programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” mająca na celu zapoznanie się z różnymi instytucjami prowadzącymi program w Polsce – szkoła prywatna, szkoła publiczna, fundacja, poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Naszym zadaniem była prezentacja realizacji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców w warunkach pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Do współpracy w realizacji projektu zostaliśmy zaproszeni przez panią mgr Jadwigę Prokop (psycholog z Fundacji). Spotkanie poprowadzili dyrektor Poradni mgr Mariusz Maniecki i pedagog-terapeuta mgr Ewa Nowacka realizatorka „Szkoły” w naszej placówce. Goście z Petersburga z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu, zadawali wiele pytań i dzielili się swoimi wrażeniami z uczestnictwa w „Szkole”, doświadczeniem jakie dotychczas zdobyli i refleksjami na temat programu. To spotkanie było budujące dla nas wszystkich i dostarczyło nam  niepowtarzalnej okazji do wzajemnego poznania.

Skip to content