Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

KONFERENCJA „OCHRONA DZIECKA PRZED PRZEMOCĄ”


23 listopada 2017

W dniu 21.11.2017 r. w Krakowie odbyła się Konferencja pt. „Ochrona dziecka przed przemocą” dla psychologów i pedagogów szkolnych zorganizowana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum. Tematyka konferencji dotyczyła problemu przemocy wobec dzieci, sposobów jej rozpoznawania oraz udzielania wsparcia uczniom i ich rodzicom. Swoje wystąpienia zaprezentowali pracownicy naukowi Akademii Ignatianum w Krakowie, Pracowania Rozwoju Społecznego oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii  i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach. Beata Wójtowicz, psycholog naszej Poradni, przeprowadziła warsztaty nt. „Rozmowa z rodzicami o podejrzeniu przemocy”. Materiały z konferencji będą dostępne na stronie Centrum Ochrony Dziecka (www.cod.ignatianum.edu.pl).

https://kuratorium.krakow.pl/konferencja-ochrona-dziecka-przed-przemoca-w-kuratorium-oswiaty-w-krakowie/#prettyPhoto

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content