Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

SIECI WSPÓŁPRACY DLA PSYCHOLOGÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ POMOCĄ DZIECKU I RODZINIE


12 czerwca 2017

W dn. 2.06.2017 r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie SIECI WSPÓŁPRACY DLA PSYCHOLOGÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ POMOCĄ DZIECKU I RODZINIE (dawny „Zespół szkoleniowo-konsultacyjny dla psychologów szkolnych”). Spotkania miały charakter superwizji koleżeńskich. Dziękując wszystkim za aktywny udział zapraszamy ponownie w nowym roku szkolnym 2017/18. Pierwsze organizacyjne spotkanie odbędzie się w dn. 8.09.2017 r. godz. 8.00-11.00, na którym zostaną ustalone kolejne terminy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich psychologów!

 

Osoba do kontaktu:

mgr Maria Zdybał – psycholog PPP w Myślenicach, tel. 12 272 05 89.

Skip to content