Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

SIEĆ WSPÓŁPRACY DLA PSYCHOLOGÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ POMOCĄ DZIECKU I RODZINIE


9 stycznia 2017

Zapraszamy na spotkania SIECI WSPÓŁPRACY DLA PSYCHOLOGÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ POMOCĄ DZIECKU I RODZINIE (dawny „Zespół szkoleniowo-konsultacyjny dla psychologów szkolnych”), który rozpoczyna swoją działalność od II semestru roku szkolnego 2016/2017.

Miejsce: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach, pok. nr 2.
Czas spotkań: godz. 8.00-11.00, piątek 1x/mies.
Terminy spotkań: 20.01.17; 17.02.17; 10.03.17; 7.04.17; 12.05.17; 2.06.17

Spotkania mają charakter superwizji koleżeńskich w gronie psychologów zajmujących pomocą dzieciom, młodzieży i ich rodzinom. Są też okazją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w gronie specjalistów oraz zacieśnieniem wzajemnej współpracy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich psychologów!

Osoba do kontaktu:
mgr Maria Zdybał – psycholog PPP w Myślenicach, tel. 12 272 05 89.

Skip to content