Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

SIEĆ WSPÓŁPRACY DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH


19 września 2016

Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach w roku szkolnym 2016/2017 zaprasza pedagogów i psychologów szkolnych na spotkania grupy wsparcia w ramach sieci współpracy. Celami spotkań naszej grupy jest:

 • poszerzanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej;
 • poszerzanie warsztatu pracy;
 • wymiana doświadczeń zawodowych oraz omawianie spraw bieżących;
 • wzajemna integracja;
 • dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkoleń;
 • przepływ informacji pomiędzy psychologami i pedagogami szkolnymi;

Do udziału w naszych spotkaniach zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych z terenu działania naszej placówki.

W bieżącym roku szkolnym spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, w trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 9.00-12.00. Pierwsze spotkanie odbędzie  się w dniu 20.10.2016r.

Plan spotkań w roku szkolnym 2016/2017:

 • 20.10.2016r.
 • 17.11.2016r.
 • 15.12.2016r.
 • 19.01.2017r.
 • 16.02.2017r.
 • 16.03.2017r.
 • 20.04.2017r.
 • 18.05.2017r.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie spotkań – pedagog mgr Beata Malina, przy wsparciu pedagoga Pani mgr Katarzyny Lampy oraz psychologa Pani mgr Barbary Piaseckiej.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content