Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

POWIATOWA KONFERENCJA O WSPARCIU DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI


2 maja 2016

W dniu 12 kwietnia br. na sali obrad Starostwa Powiatowego w Myślenicach odbyła się Konferencja pn. “Jak wspierać dziecko na początku jego drogi edukacyjnej” zorganizowana przez naszą Poradnię. Na spotkanie przybyli dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z czterech gmin Powiatu: Pcimia, Tokarni, Lubnia i Sułkowic.

Podczas Konferencji Dyrektor Poradni Mariusz Maniecki przedstawił najważniejsze założenia organizacji kształcenia specjalnego dzieci niepełnosprawnych w świetle aktualnych przepisów oświatowych. W dalszej części Konferencji pedagog pani Grażyna Bess przeanalizowała najistotniejsze aspekty związane z funkcjonowaniem dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI) w systemie edukacji. Następnie psycholog pani Beata Wójtowicz omówiła zagadnienia dotyczące diagnozy możliwości rozwojowych dziecka rozpoczynającego naukę, natomiast o sile emocji dziecka opowiedziała pedagog i terapeuta pani Ewa Nowacka.

Konferencja miała na celu przybliżenie uczestnikom problematyki funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole, konieczności udzielenia im wsparcia, dostępnych form możliwych do wykorzystania w systemie oświaty, a także wagi wczesnej interwencji terapeutycznej.

 

Materiały z konferencji (prezentacje multimedialne) są do pobrania na naszej stronie, w zakładce Nasze publikacje/Dla nauczycieli.

Skip to content