Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

KONFERENCJA: „JAK WSPIERAĆ DZIECKO NA POCZĄTKU JEGO DROGI EDUKACYJNEJ”


6 kwietnia 2016

W dniu 12 kwietnia 2016 r. /wtorek/ w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. M. Reja 13 odbędzie się konferencja zorganizowana przez  naszą Poradnię dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Sułkowice, gminy Lubień, gminy Pcim, gminy Tokarnia.

Temat konferencji

„Jak wspierać dziecko na początku jego drogi edukacyjnej”,

Program konferencji:

9:00 – 9:15 Rozpoczęcie konferencji, uroczyste powitanie uczestników

9:15 -9:45 Organizacja kształcenia specjalnego dzieci niepełnosprawnych – Mariusz Maniecki – Dyrektor Poradni

9:45-10:30 Funkcjonowanie dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI) w systemie edukacji – Grażyna Bess – pedagog

10:30-10:45 Przerwa kawowa

10:45-11:30  Diagnoza możliwości rozwojowych dziecka rozpoczynającego naukę – Beata Wójtowicz – psycholog

11:30-12:15  O sile emocji – od nauki do praktyki – Ewa Nowacka – pedagog terapeuta

12.15-13.00   Podsumowanie. Odpowiedzi na pytania, swobodne wypowiedzi  uczestników, zakończenie konferencji

            W ramach spotkania planujemy przekazanie dyrektorom informacji dotyczących możliwości udzielenia wsparcia w poradni,   przedszkolu i w szkole dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieciom niepełnosprawnym, w świetle aktualnych przepisów oświatowych. Chcemy także przybliżyć problematykę funkcjonowania dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym (SLI), a także podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem związanym z diagnozowaniem i terapią trudności emocjonalnych dzieci oraz wagą wczesnej interwencji terapeutycznej.

Planujemy wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie wskazanych tematów, odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy

Skip to content