Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

SIEĆ WSPÓŁPRACY DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH


1 października 2015

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach w roku szkolnym 2015/2016 zaprasza pedagogów i psychologów szkolnych na spotkania grupy wsparcia w ramach sieci współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych.

Celami spotkań naszej grupy jest:

  • poszerzanie własnego warsztatu pracy i swoich kompetencji zawodowych w zakresie opieki nad dzieckiem przejawiającym trudności dydaktyczne, wychowawcze lub emocjonalne;
  • wymiana doświadczeń zawodowych oraz omawianie spraw bieżących;
  • integracja środowiska pedagogów i psychologów szkolnych;
  • dzielenie się wiedzą zdobytą podczas szkoleń;
  • przepływ informacji pomiędzy psychologami i pedagogami szkolnymi;
  • podnoszenie poczucia własnej wartości;
  • zmniejszanie poczucia osamotnienia w napotykanych trudnościach w pracy z dziećmi i młodzieżą;

Do udziału w naszych spotkaniach zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych z terenu działania naszej placówki.

W bieżącym roku szkolnym spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, w trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 9.00-12.00. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 15.10.2015r

Kontakt: mgr Beata Malina

Skip to content