Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

KONFERENCJA „WSPARCIE DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM SZANSĄ NA LEPSZY START W SZKOLE”


20 marca 2015

10 marca 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Myślenicach, odbyła organizowana przez naszą Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, konferencja dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołów placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice pod tytułem: „Wsparcie dziecka w wieku przedszkolnym szansą na lepszy start w szkole”.
Starosta Myślenicki Józef Tomal dokonał uroczystego otwarcia konferencji, podkreślając ogromne znaczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez Poradnię zarówno nauczycielom, rodzicom jak i dzieciom w poszczególnych etapach rozwoju. W ramach spotkania przekazano uczestnikom informacje dotyczących możliwości udzielenia wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na terenie Poradni oraz placówek edukacyjnych. Zaprezentowano także nową formę wsparcia, która w tym roku szkolnym znalazła się w naszej ofercie czyli Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Podzieliliśmy się także informacjami o tym jak przebiega w Poradni diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Konferencja stała się przestrzenią wymiany doświadczeń i informacji na temat oferty placówki, potrzeb przedszkoli i szkół podstawowych. Dziękujemy za udział w konferencji, jak również za cenne uwagi i komentarze.

 

Skip to content