Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI


17 lutego 2015

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach

serdecznie zaprasza dyrektorów przedszkoli i dyrektorów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myślenice do udziału w konferencji na temat:

„Wsparcie dziecka w wieku przedszkolnym szansą na lepszy start w szkole”,

która odbędzie się w dniu 10 marca 2015 r. /wtorek/ w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Myślenicach, ul. M. Reja 13

Program

9:00 – 9:15  Rozpoczęcie konferencji, uroczyste powitanie uczestników

9:15 -10:00  Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – wielospecjalistyczne wsparcie dzieci najmłodszych –      Katarzyna Lampa – pedagog,  psycholog

10:00-10:30 Wydawanie przez Poradnię orzeczeń i opinii dla  dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku  szkolnym – Mariusz Maniecki – dyrektor Poradni

10:30-10:45 Przerwa kawowa

10:45-11:30 Diagnoza dojrzałości szkolnej (gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole) w Poradni               Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach – Beata Wójtowicz – psycholog

11:30-12:30 Odpowiedzi na pytania, swobodne wypowiedzi uczestników, zakończenie konferencji 

W ramach spotkania planujemy przekazanie Państwu informacji dotyczących możliwości udzielenia wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podzielenie się z Państwem informacjami jak w Poradni przebiega diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. W naszej placówce prowadzimy także diagnozę i terapię dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju. Konferencja ma służyć przybliżeniu Państwu tej tematyki i wagi wczesnej interwencji terapeutycznej. Planujemy także wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie wskazanych tematów konferencji, odpowiedzi na pytania, rozwianie ewentualnych wątpliwości. Możecie Państwo także przesłać pytania wcześniej na nasz adres mailowy, a my udzielimy odpowiedzi w trakcie planowanego spotkania.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy.

 

Skip to content