Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

WIERZĘ W SIEBIE-ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI


19 stycznia 2015

Od 28.01.20145 roku planowane jest rozpoczęcie w Poradni zajęć grupowych dla dzieci z obniżoną samooceną. Jest to autorski program zajęć warsztatowych przygotowany na podstawie książki T. Lewandowska-Kidoń, D. Wosik-Kawala; „Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym” skierowany do dzieci prezentujących niską samooceną, nieśmiałych i wycofanych z kontaktów rówieśniczych. Uczestniczyć w nich będą uczniowie szkół podstawowych (Klasy IV-VI). Cykl obejmuje spotkania z uczestnikami, które odbywają się co tydzień oraz spotkanie warsztatowe dla rodziców. Każde zajęcia trwają 90 minut. Zajęcia każdorazowo odbywać się będą w środę, w godzinach 16.30- 18.00
Osoby odpowiedzialne: mgr Małgorzata Kaczor- psycholog, mgr Katarzyna Lampa – pedagog, psycholog
Wszelkie informacje na temat zajęć można uzyskać u osób odpowiedzialnych za zajęcia osobiście w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myślenicach lub pod telefonem 12 272 05 89.

Skip to content