Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

ZAPROSZENIE NA PRELEKCJĘ I SPOTKANIE GRUPY SZKOLENIOWO-KONSULTACYJNEJ DLA PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH


3 marca 2014

W dniu 3 marca 2014r. w godz. 9.00-11.00 Zespół Psychologów PP-P w Myślenicach zaprasza psychologów szkolnych na prelekcję nt.: „Diagnoza psychologiczna symptomów molestowania seksualnego u dzieci i młodzieży, cz. I” prowadzoną przez mgr Beatę Wójtowicz – psychologa PP-P w Myślenicach i biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie psychologii dzieci i młodzieży. Prelekcja odbędzie w Poradni.

W dniu 3 marca 2014r. w godz. 11.00-12.00 Zespół Psychologów PPP w Myślenicach zaprasza do udziału w pierwszym spotkaniu grupy szkoleniowo-konsultacyjnej dla psychologów szkolnych. Spotkanie odbędzie się na terenie PP-P w Myślenicach.

Skip to content