Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

XI TARGI EDUKACYJNE POWIATU MYŚLENICKIEGO


12 marca 2014

12 marca 2014 r. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach odbyły się XI Targi Edukacyjne Powiatu Myślenickiego zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Na targach swoją ofertę zaprezentowało 14 wystawców: 7 szkół ponadgimnazjalnych oraz placówki oświatowe z terenu powiatu. Nie zabrakło także naszej Poradni. Na Targach zaprezentowaliśmy naszą ofertę skierowaną zarówno dla uczniów gimnazjum jak i dla wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej placówce. Z ofertą mogą zapoznać się wszyscy uczniowie klas III gimnazjum po otrzymaniu bezpłatnej broszury „Poradnik gimnazjalisty” wydawanym co roku przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

Skip to content