Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

WIERZĘ W SIEBIE- GRUPA DLA DZIECI Z OBNIŻONĄ SAMOOCENĄ


10 marca 2014

Od 12 marca 2014r. planowane jest rozpoczęcie w Poradni zajęć grupowych dla dzieci z obniżoną samooceną. Jest to autorski program zajęć warsztatowych przygotowany na podstawie książki T. Lewandowska-Kidoń, D. Wosik-Kawala; „Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym” skierowany do dzieci prezentujących niską samooceną, nieśmiałych i wycofanych z kontaktów rówieśniczych. Uczestniczyć w nich będą uczniowie szkół podstawowych (klasy IV i V). Cykl obejmuje 8 spotkań z uczestnikami, które odbywać się będą co tydzień oraz spotkania warsztatowe dla rodziców. Każde zajęcia trwają 90 minut. Zajęcia każdorazowo odbywać się będą w środę, w godzinach  16.30- 18.00

Osoby odpowiedzialne: mgr Małgorzata Kaczor- psycholog, mgr Katarzyna Lampa – pedagog.

Wszelkie informacje na temat zajęć można uzyskać u osób odpowiedzialnych za zajęcia osobiście w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Myślenicach lub  telefonicznie. Tu także przyjmujemy zgłoszenia uczestnictwa.

Skip to content