Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ


2 marca 2014

Z uwagi na duże  zainteresowanie rodziców dzieci urodzonych w I połowie roku 2008 wykonaniem przez Poradnię badań dojrzałości szkolnej dziecka, w celu odroczenia obowiązku szkolnego uprzejmie informujemy, że odroczenie obowiązku szkolnego może nastąpić jedynie wówczas, gdy wyniki ukierunkowanej obserwacji prowadzonej w przedszkolu oraz wyniki przeprowadzonych badań psychologicznych w Poradni wskażą wyraźnie na zasadność takiej decyzji.

Dojrzałością szkolną określa się poziom rozwoju dziecka, niezbędny do podjęcia różnorodnych obowiązków,  jakie niesie ze sobą szkoła. Na pełną gotowość szkolną składają się: dojrzałość fizyczna i ruchowa dziecka, dojrzałość emocjonalno-społeczna, dojrzałość umysłowa oraz dojrzałość do czytania i pisania i dojrzałość do uczenia się matematyki.

Rolą Poradni jest przeprowadzenie kompleksowej i rzetelnej diagnozy dojrzałości szkolnej dziecka. W związku z powyższym psycholog w toku prowadzonej diagnozy uwzględnia min. informacje uzyskane od nauczyciela z przedszkola wynikające z prowadzonej przez niego ukierunkowanej obserwacji gotowości szkolnej dziecka. Bierze także pod uwagę dane wynikające z przeprowadzonego wywiadu z rodzicem, analizuje dostarczoną dokumentację np. lekarską, a następnie przeprowadza badanie psychologiczne dziecka. Badanie dojrzałości szkolnej to przeważnie dwie, trzy wizyty w Poradni.

Zachęcamy rodziców do rozmowy i zasięgania opinii przede wszystkim u nauczycieli w przedszkolu. To oni zajmują siędzieckiem na co dzień, wiedzą jak zachowuje się w grupie rówieśniczej, znają jego mocne i słabe strony. Wiele przedszkoli zorganizowało już spotkania z rodzicami aby rozwiać ich obawy i odpowiedzieć na nurtujące ich pytania. Warto też rozważyć zorganizowanie w przedszkolu spotkania z nauczycielami, którzy będą uczyć dzieci w klasach I. Można będzie wówczas uzyskać informacje na temat oczekiwań szkoły wobec dzieci młodszych, wymienić poglądy na temat obniżenia wieku szkolnego, a rodzice dowiedzą się jakie zmiany nastąpiły w podstawie programowej, którą będą realizowały ich dzieci i jak szkoła przygotowała się do przyjęcia sześciolatków.

Skip to content