Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH


20 lutego 2014

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myślenicach zaprasza pedagogów i psychologów szkolnych z terenu działania naszej placówki do udziału w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia.

Celami spotkań naszej grupy będzie:

  • wymiana doświadczeń zawodowych;
  • integrowanie środowiska pedagogów i psychologów szkolnych;
  • zajmowanie się oraz rozwiązywanie bieżących problemów  w pracy pedagoga i psychologa;
  • poszerzanie własnego warsztatu pracy, swoich kompetencji zawodowych w zakresie opieki nad dzieckiem przejawiającym trudności dydaktyczne, wychowawcze i emocjonalne;
  • podnoszenie poczucia własnej wartości;
  • zmniejszanie poczucia osamotnienia w napotykanych w trakcie pracy z dziećmi i młodzieżą trudnościach;

Zajęcia  odbywać się będą raz w miesiącu w godzinach 9.00-11.00 w sali nr 4, II piętro.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 22.02.2014 (czwartek) w godzinach 9.00-11.00.

Kolejne spotkania odbywać się będą w naszej Poradni w poszczególnych terminach:

22.03.2014r. – godz. 9.00-11.00

17.04.2014r. – godz. 9.00-11.00

15.05.2014r. – godz. 9.00-11.00

Przewidziany czas trwania spotkań to ok. 2 godziny każdorazowo. Spotkania prowadzić będzie pedagog mgr Beata Malina.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content