Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI NADPOBUDLIWYCH PSYCHORUCHOWO Z DEFICYTEM KONCENTRACJI UWAGI


15 stycznia 2014

W dniu 15.01.2014r. zakończono cykl zajęć grupowych dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo z deficytem koncentracji uwagi . Zajęcia były prowadzone od 16 października 2013r. do 15 stycznia 2014r. przez psychologa mgr Marię Klaklę oraz pedagoga mgr Beatę Malina, w każdą środę w godzinach 16.00-17.30. W zajęciach  uczestniczyło 6-ścioro dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Z grupą  przeprowadzono 10 spotkań oraz 2 zajęcia warsztatowe dla rodziców. Zajęcia były prowadzone w oparciu o opracowany wcześniej autorski program pracy terapeutycznej i służyły wypracowaniu wspólnych zasad funkcjonowania w grupie, budowaniu  poczucia bezpieczeństwa, wzmacnianiu koncentracji uwagi, nazywaniu i ekspresji emocji, kontroli emocji oraz budowania pozytywnych relacji rówieśniczych.

 

Skip to content