Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

NOWA EDYCJA PROGRAMU PSYCHOEDUKACYJNEGO „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”


20 stycznia 2014

W dniu 20. 01. 2014r. rozpoczęły się w Poradni zajęcia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”. Przez dziesięć kolejnych cotygodniowych spotkań rodzice i nauczyciele, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w programie uczyć się  będą między innymi: jak zdobywać umiejętności nazywania i akceptowania uczuć dziecka, a poprzez to pomagać mu w radzeniu sobie z trudnymi uczuciami, jak budować więź i zaufanie w rodzinie, w jaki sposób stawiać rozsądne wymagania i ograniczenia, jak pomóc dziecku w budowaniu pozytywnego prawdziwego obrazu samego siebie, który pomóc może w osiąganiu samodzielności dziecka, jak nie używać kar a nauczyć ponoszenia konsekwencji w związku z nieodpowiednim zachowaniem.

Zajęcia realizowane są metoda warsztatową z zastosowaniem praktycznych ćwiczeń takich jak: autorefleksja, wymiana doświadczeń, dzielenie się emocjami a przede wszystkim stosowanie nowych sposobów komunikowania się, które przydadząsię  w kontaktach z dzieckiem i innymi.

Zajęcia prowadzi mgr Ewa Nowacka pedagog-terapeuta wykorzystując nie tylko swoje merytoryczne przygotowanie ale w dużej mierze wnioski z ewaulacji poprzedniej edycji jak również te wypracowane na spotkaniach superwizyjnych, które odbywają małopolscy realizatorzy programu.

Skip to content