Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW W PORADNI


11 maja 2013

W II semestrze roku szkolnego 2012/2013 w miesiącach luty marzec i kwiecień 2013 w systemie cotygodniowych zajęć w Poradni odbywały się spotkania uczestników programu psychoedukacyjnego Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Program przeznaczony jest zarówno dla rodziców  jak i tych nauczycieli, którzy z pełną świadomością przyjmują fakt, że w zawodzie, który wykonują są również wychowawcami. Zajęcia Szkoły realizowane były metodą warsztatową z zastosowaniem praktycznych ćwiczeń takich jak: autorefleksja, wymiana doświadczeń, dzielenie się emocjami  a przede wszystkim stosowanie nowych sposobów  komunikowania się. Grupa uczestników zajęć liczyła 10 osób, które w cykliczny sposób przez  10 spotkańuczyły się jak zdobyć umiejętności nazywania i akceptowania uczuć dziecka, a poprzez to pomagać mu w radzeniu sobie z trudnymi uczuciami, jak budować więź i zaufanie w rodzinie, jak stawiać rozsądne ograniczenia i wymagania, jak pomóc dziecku w budowaniu pozytywnego prawdziwego obrazu samego siebie, który może pomóc w osiąganiu samodzielności dziecka. W przeprowadzonej ankiecie ewaluacyjnej uczestnicy wysoko ocenili wartość merytoryczną programu a ich pisemnewypowiedzi  na temat zajęć dają bogaty materiał do przemyśleń jakich form pracy oczekują od instytucji zajmujących się problemami związanymi z wychowaniem.

W tym samym okresie z inicjatywy Wójta Gminy Tokarnia Pana Władysława Piaściaka i pedagoga szkolnego Pani Marii Papież grupa składająca się z 14 osób , w systemie cotygodniowych spotkań w  gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni z powodzeniem  realizowała program Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Zajęcia prowadziła pani Ewa Maria Nowacka – pedagog terapeuta

Skip to content