Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

PRELEKCJA DLA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TRZEBUNI


9 maja 2013

W dniu 9 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej w Trzebuni odbyła się prelekcja pod tytułem „Dojrzałość szkolna. Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka”. Prelekcja była przeznaczona dla rodziców dzieci 6 – 7 letnich, które mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej w nadchodzącym roku szkolnym. Celem prelekcji było przekazanie rodzicom informacji na temat rozwoju dziecka w kontekście gotowości szkolnej oraz metod kształtowania odporności emocjonalnej dziecka niezbędnej do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Odbyła się ona na prośbę dyrekcji szkoły. Na prelekcję zaproszono wszystkich rodziców dzieci, które kończą w bieżącym roku szkolnym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Prelekcję przeprowadził Mariusz Maniecki – dyrektor Poradni.

Skip to content