Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI


10 maja 2013

W miesiącach lutym i marcu 2013r. odbyły się konsultacje dla nauczycieli dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne z całego terenu działania Poradni: miasto i gmina Myślenice (20.02., 27.02., 6.03.), gminaTokarnia (13.03.), gmina Sułkowice (14.03) gmina Lubień (20.03.), gmina Pcim (27.03.). Celem spotkania było omówienie zgłaszanych przez nauczycieli problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz przedstawienie przez prowadzącego propozycji metod diagnostycznych i form pracy terapeutycznej do wykorzystania w przedszkolu. Zaprezentowano Skalę Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły (SRD-6), która umożliwia dokonywanie wstępnej oceny ewentualnego zagrożenia wystąpieniem specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu na progu szkoły oraz baterię metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5 i 6 letnich (Bateria-5/6) przeznaczoną do wstępnej psychologiczno-pedagogicznej diagnozy przesiewowej rozwoju psychomotorycznego dzieci, w tym oceny gotowości szkolnej. Spotkania przeprowadziły pani Grażyna Bess (pedagog) i pani Maria Zdybał (psycholog).

Skip to content