Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

PRELEKCJA DLA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU


24 kwietnia 2013

W dniu 24 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Jaworniku odbyła się prelekcja pod tytułem „Dojrzałość szkolna. Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka”. Prelekcja była przeznaczona dla rodziców dzieci 6 – 7 letnich, które mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej w nadchodzącym roku szkolnym. Celem prelekcji było przekazanie rodzicom informacji na temat rozwoju dziecka w kontekście gotowości szkolnej oraz metod kształtowania odporności emocjonalnej dziecka niezbędnej do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Frekwencja rodziców była wysoka – na prelekcję przyszli wszyscy rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły w nadchodzącym roku szkolnym 2013/2014. Prelekcję przeprowadził Mariusz Maniecki – dyrektor Poradni.

Skip to content