Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Dla dobra wszystkich dzieci

Menu

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁOGOCZOWIE


28 listopada 2012

W dniu 28 listopada 2012 roku w Szkole Podstawowej w Głogoczowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli: „Wypracowanie procedur motywowania uczniów i rodziców do podejmowania ćwiczeń w czytaniu i rozumieniu treści”. Uczestniczyli w nich nauczyciele  w nauczania zintegrowanego, poloniści, bibliotekarz i pedagog szkolny. Celem warsztatów było wzbogacenie i wymiana informacji na temat metod, którymi pracujemy z uczniami z trudnościami w czytaniu i rozumieniu treści oraz utworzenie procedur systemowej pracy z nimi, które będzie można wdrożyć w pracy szkoły. Warsztaty przeprowadzili pani Katarzyna Lampa i pan Mariusz Maniecki.

Skip to content